دسته بندی

برند

فاصله عملکرد سنسور

قطر

نوع اتصال

وضعیت عملکرد

فرکانس سوییچ

ولتاژتغذیه

کلید اتومات

مینیاتوری

فروشگاه

۲۲ محصولات پیدا شده
 • استعلام قیمت
فیتینگ تبدیل سه راهی پنوماتیک با شیلنگ خور برای سایز 4-6-8-10-12-14-16
‎ریال ۰ فیتینگ تبدیل سه راهی پنوماتیک با شیلنگ خور برای سایز 4-6-8-10-12-14-16
 • استعلام قیمت
فیتینگ تبدیل سه راهی Y پنوماتیک با شیلنگ خور برای سایز 4-6-8-10-12-14-16
‎ریال ۰ فیتینگ تبدیل سه راهی Y پنوماتیک با شیلنگ خور برای سایز 4-6-8-10-12-14-16
 • استعلام قیمت
شیر برقی یا سلونوئید ولو (solenoid valve)
‎ریال ۰ شیر برقی یا سلونوئید ولو (solenoid valve)
 • استعلام قیمت
جک پنوماتیکی DNC ,DNG فستو
‎ریال ۰ جک پنوماتیکی DNC ,DNG فستو
 • استعلام قیمت
انواع پرشر سوئیچ Pressure switch
‎ریال ۰ انواع پرشر سوئیچ Pressure switch
 • استعلام قیمت
سنسور فشارIFM PN2094
‎ریال ۰ سنسور فشارIFM PN2094
 • استعلام قیمت
فلومتر مانیتوری IFM SI5010
‎ریال ۰ فلومتر مانیتوری IFM SI5010
 • استعلام قیمت
انواع پکینگ
‎ریال ۰ انواع پکینگ
 • استعلام قیمت
فیتینگ تبدیل مستقیم پنوماتیک با شیلنگ خور  برای سایز 4-6-8-10-12-14-16 میلیمتر بارزوه 1/4،1/2،1/8،3/8
‎ریال ۰ فیتینگ تبدیل مستقیم پنوماتیک با شیلنگ خور برای سایز 4-6-8-10-12-14-16 میلیمتر بارزوه 1/4،1/2،1/8،3/8
 • استعلام قیمت
فیتینگ سه راهی وسط دنده مادگی پنوماتیک با شیلنگ خور برای سایز 4-6-8-10-12-14-16 میلیمتر بارزوه 1/4،1/2،1/8،3/8
‎ریال ۰ فیتینگ سه راهی وسط دنده مادگی پنوماتیک با شیلنگ خور برای سایز 4-6-8-10-12-14-16 میلیمتر بارزوه 1/4،1/2،1/8،3/8
 • استعلام قیمت
فیتینگ چند راهی گردان T پنوماتیک با شیلنگ خور برای سایز 4-6-8-10-12-14-16 میلیمتر بارزوه 1/4،1/2،1/8،3/8
‎ریال ۰ فیتینگ چند راهی گردان T پنوماتیک با شیلنگ خور برای سایز 4-6-8-10-12-14-16 میلیمتر بارزوه 1/4،1/2،1/8،3/8
 • استعلام قیمت
فیتینگ اتصال مستقیم پنوماتیک مناسب برای سایز 4-6-8-10-12-14-16 میلیمتر بارزوه 1/4،1/2،1/8،3/8
‎ریال ۰ فیتینگ اتصال مستقیم پنوماتیک مناسب برای سایز 4-6-8-10-12-14-16 میلیمتر بارزوه 1/4،1/2،1/8،3/8
 • استعلام قیمت
فیتینگ فلوکنترل سرجکی پنوماتیک با شیلنگ خور 10 میلیمتر و سایز دنده 1/4
‎ریال ۰ فیتینگ فلوکنترل سرجکی پنوماتیک با شیلنگ خور 10 میلیمتر و سایز دنده 1/4
 • استعلام قیمت
فیتینگ زانویی پنوماتیک با شیلنگ خور 10 میلیمتر و سایز دنده 1/4
‎ریال ۰ فیتینگ زانویی پنوماتیک با شیلنگ خور 10 میلیمتر و سایز دنده 1/4
 • استعلام قیمت
فیتینگ اتصال دوطرفه پنوماتیک 10 میلیمتری
‎ریال ۰ فیتینگ اتصال دوطرفه پنوماتیک 10 میلیمتری