دسته بندی

برند

فاصله عملکرد سنسور

قطر

نوع اتصال

وضعیت عملکرد

فرکانس سوییچ

ولتاژتغذیه

کلید اتومات

مینیاتوری

فروشگاه

۲۲ محصولات پیدا شده
سه راه ,پنوماتيك, يا مهره دار ,شلنگ خور ,مدل Y
شلنگ, پنوماتیک ,فنری ,10*6.5 ,ده متری
شلنگ ,پنوماتيك, 4*6 PU ,تايوان/كره , 200 متری
شلنگ ,پنوماتيك, 4*6 PU ,ايتاليا/آلمان ,100 متر
شلنگ, پنوماتیک ,فنری, 8*5 ,پنج متری
شلنگ, پنوماتيك, 2.5*4 PU, تايوان/كره ,200 متری